Posts Published byMariusz Najwer
Ex-dziennikarz i medialny szambonurek. Zanurzony w wodzie mediów społecznościowych piętnuje śmierdzące zagrywki pozostałych szambonurków. Z analnym podejściem do śmietanki polskiego internetu realizuje misję, w której tanie osobowości płynące wierzchem błazenady utoną pod naporem prawdy o nich samych. Samozwańczy bohater dyskusji, dziecko popkultury lat 90. oraz miłośnik wolnej wymiany myśli.